Centrum för rymdlägesbild

irf logo

En operationell rymdlägesbild

 • Steg 1 - befintlig katalog och tjänster, egna applikationer
 • Steg 2 - egen katalog, tjänster och applikationer
 • Steg 3 - eget instrument, katalog, tjänster och applikationer

En operationell rymdlägesbild

 • Steg 1 - befintlig katalog och tjänster, egna applikationer
 • Steg 2 - egen katalog, tjänster och applikationer
 • Steg 3 - eget instrument, katalog, tjänster och applikationer

En operationell rymdlägesbild

 • Steg 1 - befintlig katalog och tjänster, egna applikationer
 • Steg 2 - egen katalog, tjänster och applikationer
 • Steg 3 - eget instrument, katalog, tjänster och applikationer

En operationell rymdlägesbild

 • Steg 1 - befintlig katalog och tjänster, egna applikationer
 • Steg 2 - egen katalog, tjänster och applikationer
 • Steg 3 - eget instrument, katalog, tjänster och applikationer

Vägen framåt?


Ett centrum för rymdlägesbild

Centrum för rymdlägesbild

 • En lättillgänglig akademisk partner
 • Möjliggöra och underlätta samarbete
 • Driva en gemensam svensk förmåga framåt

Credit: NASA/Reid Wiseman

Varför IRF?

 • Pågående forskning inom rymdlägesbild & rymdväder
 • Stora möjligheter för vidareutveckling efter behov
 • Tillgängliggör vår kompetens
 • Samlokaliserad med centrum för rymdteknik (LTU), ESRANGE (SSC) och EISCAT
 • Rätt läge som forskningsinstitut med observatorieverksamhet att vara akademisk partner

Credit: IRF

Pågående arbete

 • Measurements
 • Systems & methods development
  • Services & automation
  • Measurement simulations
  • Correlation analysis
  • Size estimations
  • Propagation
  • Orbit determination
  • Population characterization
  • Fragmentation modeling
  • Signal / image analysis

KOSMOS-1408

Radar simulering

Radar simulering

ALIS 4D

MICROSAT-R

Multistatic radar in space for Space Situational Awareness

irf logo

ESA - European Space Agency: Time to Act

Observationell lucka

Krisko, Paula H
The new NASA orbital debris engineering model ORDEM 3.0

Multistatisk radar i rymden